Ung gutt sitter bak flere skjermer i et klasserom. Foto: OsloMet.

Forskerskolen DIGIT: Hvordan definerer vi digitalisering?

Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) inviterer NTNU-forsker Roger Andre Søraa til å drøfte digitaliseringsbegrepet.

Vi hører ofte om digitaliseringen av samfunnet, men hva ligger vi egentlig i begrepet? Rommer det absolutt alle nye digitale visjoner, teknologier, produkter, brukervaner og plattformer?  

Til høsten starter Den norske forskerskolen om digitalisering, kultur og samfunn (DIGIT). I den anledning har forskerskolens vertskap, CEDIC, presentert skolens partnere gjennom en rekke seminarer denne våren.

Underveis har det dukket opp interessante diskusjoner om aktuelle temaer i krysningspunktet mellom digitalisering, kultur og samfunn. Blant annet har flere stoppet opp allerede ved begrepet digitalisering, som tross sin utbredte bruk kan være vanskelig å definere helt konkret.

For å undersøke dette nærmere har vi invitert NTNU-forsker og DIGIT-partner Roger Andre Søraa til å holde et foredrag om selve begrepet. Søraa er medforfatter for boken "Digitalisering: Samfunnsendring, brukerperspektiv og kritisk tenkning" som kom ut på Fagbokforlaget i fjor (fagbokforlaget.no).

Foredraget er digitalt og åpent for alle. Det varer en halvtime, etterfulgt av en diskusjon. Du kan melde deg på her (nettskjema.no).