Illustrasjon med tegnede portretter av ulike ungdommer med klare fargebakgrunner. Etnisk mangfold. colourbox.com

SAMSVAR: Foreldreskap blant etniske og religiøse minoriteter: Lik praksis, ulike verdier?

Årets første Samsvar-seminar handler om erfaringer foreldre fra ulike etniske og religiøse minoriteter har med å oppdra barn i Norge.

Bakteppet for seminaret er en fersk rapport som NOVA-forskerne Ingrid Smette og Monika Grønli Rosten ved OsloMet har laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forskerne har sett på foreldreidealer blant minoritetsforeldre på tvers av etnisitet og religion. Rapporten bygger på intervjuer med mødre og fedre som har flyktet til Norge, kommet som arbeidsinnvandrere, er etterkommere av innvandrere eller har norsk bakgrunn og tilhørighet i kristne menigheter utenfor den norske kirke. Det de har til felles er at de ser på seg selv eller blir oppfattet av andre som annerledes foreldre i det norske samfunnet.

Vi spør

Seminaret strømmes her: https://www.youtube.com/watch?v=8RIVvcAhqSg

 • Program

  Foreldre i forandring – om å forme et nytt foreldreskap fra en minoritetsposisjon
  Ved forsker Ingrid Smette ved NOVA,OsloMet

  Om betydningen av nabolag og nettverk for minoritetsforeldre
  Ved Monika Grønli Rosten ved ved NOVA,OsloMet

  Finnes en oppskrift for vellykket foreldreskap?
  Ved postdoktor Beret Bråten ved Helsetjenesteforskningen / Akershus universitetssykehus

  Kommentarer

  • Studieleder Leoul Mekonen, RBUP Øst og Sør
  • Shazia Majid, forfatter og journalist i VG

  Vi avventer svar fra ytterligere en eller to kommentatorer innen kort tid.

  Møteleder: Ingvild Straume, OsloMet

Les mer om prosjektet