!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Forskning i samarbeid med samfunnet

Å samarbeide med befolkning og samfunn i forskningen er viktig for å lykkes med å løse samfunnsutfordringene. Velkommen til en konferanse der vi deler refleksjoner, erfaringer og gode eksempler fra behovsidentifisering, brukermedvirkning og samskaping i forskning.

Konferansen samler sentrale aktører fra forskningssektoren, brukergrupper, forskningsfinansiører og myndigheter.

Vi skal dele refleksjoner, erfaringer og eksempler på hvordan vi kan identifisere behov og lytte til brukerne i forskningen. Videre vil vi diskutere hvilke implikasjoner forskningssamarbeid med samfunnet kan få for hvordan vi prioriterer, vurderer og evaluerer forskning.

Program

Se detaljert program på nettsidene til Universitetet i Sørøst-Norge

Kaffe og registrering 09.00 – 09.45

Åpning av konferansen v/ Heidi Ormstad, viserektor Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Del 1: Forskning i samarbeid med samfunnet
Del 2: Medvirkning i praksis
Del 3: Hvordan fremme forskning i samarbeid med samfunnet?
Del 4: Paneldebatt: Behovsidentifisering, brukermedvirkning og samskaping i utføring og vurdering av forskning

Konferansen er et samarbeid mellom OsloMet, Forskningsrådet og USN.