!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen

Institutt for yrkesfaglærerutdanning og kompetansesenter for yrkesfag OsloMet i samarbeid med Fafo, LO, NELFO og Utdanningsdirektoratet inviterer til forskerkonferanse om fag og yrkesopplæring – Rosendal-konferansen ti år etter: «Forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen»

Konferansen holdes 23.-24. september på Sem hovedgård i Asker utenfor Oslo, og er for inviterte forskere og partnere med interesse i forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen.  

Sentrale temaer vil være:

 • Program

  Mandag 23.september Sem hovedgård Asker
  11.00 Åpning
  11.20 3 introduksjoner (20 minutter hver + spørsmål - diskusjon)

  • Utdanningssystemenes betydning for læringsutbytte og arbeidsmuligheter – i et nordisk/internasjonalt perspektiv
  •  Pedagogikken - læring mellom skole og arbeid
  • Arbeidsmarked, politikk og forskning på fag- og yrkesopplæring - og hva mangler?

  13.00-14.00 Lunsj
  14.00-15.00 3-4 parallelle sesjoner knyttet til: pedagogikken - læring mellom skole og arbeid
  (det pedagogisk- didaktiske sporet i modellen, to presentasjoner i hver)
  15.00-16.00 Diskusjonsvandring rundt Semsvannet
  16.00-17.00 Plenumsinnlegg – Utdanningssystemsporet
  17.00-17.30 Kritiske innspill til innlegget fra flere perspektiv: Kommer flere til å falle fra? Får vi flere private skoler? 
  19.00 Middag

  Tirsdag 24.september
  08.30-09.30 Forts. parallelle sesjoner for pedagogisk spor og nye for Utdanningssystemspor 3-4 parallelle (2 presentasjoner i hver sesjon)
  09.45 Plenumsinnlegg – Arbeidsmarked, politikk og forskning på fag- og yrkesopplæring 
  (Politikksporet/Arbeidsmarkedsperspektivet i modellen)
  10.15 Kaffepause 
  10.45-12.00 3- 4 Parallelle sesjoner knyttet til arbeidsmarkedssporet
  12.00-13.00 Oppsummering i plenum
  1.    Konferansens relevans for forskning på VET i Europa (Cedefop-blikket) 
  2.    Forskningens plass i fag- og yrkesopplæringen
  3.    Konferansen i lys av Kompetansesenterets og OsloMets videre arbeid 
  4.    Diskusjon – hvor går forskningen på Fag- og yrkesopplæringen nå? 
  13.00 Lunsj og avreise

 • Send inn abstract

  Det er mulig å sende inn abstract til paperpresentasjon, men paper er ingen forutsetning for konferansedeltakelse. 

  Frist abstract (maks 300 ord): 10. august 2019, sendes per epost til hjohanne@oslomet.no

 • Arrangementskomité