Forskningsbasert kunnskap og fremtidens lærerutdanning

Lærerorganisasjonene, Arbeiderpartiet og Venstre drev fram opprettelsen av Pedagogisk forskningsinstitutt på Universitetet i Oslo i 1938. Håpet var at det nye faget skulle gi forskningsbasert kunnskap for utviklingen av en bedre lærerutdanning og en bedre skole. Hvor står vi i disse spørsmålene i dag? Hvilken rolle spiller denne typen kunnskap for lærernes profesjonsutøvelse? Og hvordan vektlegges andre kilder til kunnskap når idealet om «lærerforskeren» løftes frem i skolen?

Dette er noen av spørsmålene vi vil stille når Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning inviterer til konferanse tirsdag 1. juni.

Innledere er Sølvi Mausethagen (OsloMet), May Britt Postholm (NTNU) og Knut Ove Æsøy (OsloMet)

Arrangementet blir på Zoom. Mer informasjon kommer.

Kontakt

    Laster inn ...