Kvalitativt metodeforum: Forskningsetikk som profesjonsetikk

På hvilken måte er forskningsetikk forskerens profesjonsetikk?

Til dette metodeforumet har vi invitert førsteamanuensis Torbjørn Gundersen (krus.no) fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter.

Mer informasjon om tema kommer snart.

Om Kvalitativt metodeforum

Kvalitativt metodeforum er et åpent seminar for alle forskere som jobber med kvalitative metoder. Vi tar opp og diskuterer sentrale utfordringer i kvalitativ forskning, spesielt rettet mot profesjonsstudier.

Forumet arrangeres av Senter for profesjonsforskning.

Kontakt

Laster inn ...