English version

Forskningsseminar med Saba Bebawi

Forskergruppen Digital journalistikk arrangerer et åpent seminar med professor og forsker Saba Bebawi fra University of Technology Sydney.

Arrangementet vil foregå på engelsk. 

Tittelen på seminaret er "Understading Data Journalism in Investigative Reporting in the Arab World". Du kan lese mer om dette på den engelske presentasjonen av arrangementet.