Forsvinner fagene med fagfornyelsen?

Forum for kritisk tenkning og kritiske perspektiver i skole og lærerutdanning inviterer til konferanse.

Fagfornyelsen (LK20) skulle gjøre skolefagene mer relevante, og elevene skulle bli mer reflekterende, kritiske, utforskende og kreative. Grepet i den nye læreplanen var å legge til rette for det man kaller dybdelæring gjennom reduksjon av kompetansemål og innføring av kjerneelementer og tre tverrfaglige temaer.
 
Samtidig har mange uttrykt bekymring for at skolefagene forsvinner i skyggen av de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Blant andre kunnskapsminister fra 2013 til 2018 og hovedansvarlig for reformen, Torbjørn Røe Isaksen: 

"Jeg var [...] skeptisk til mange av Ludvigsen-utvalgets forslag. Særlig mente jeg de gikk altfor langt i å bryte med den etablerte fagtradisjonen i norsk skole, og dermed fryktet jeg de ville svekke fagene og faglærerne, de viktigste verktøyene vi har for kunnskap i skolen." (Morgenbladet, 21.8.2020)
 
Til å diskutere om fagene står i fare for å forsvinne med fagfornyelsen har vi invitert statsviter og samfunnsredaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen, professor Marte Blikstad-Balas fra ILS/UiO og førsteamanuensis Kirsten Sivesind fra Iped/UiO.
 
Det blir servering av fingermat og musserende etter konferansen, og påmelding er derfor påkrevd. Arrangementet er gratis.
 

Kontakt

Laster inn ...