Fra høgskole til universitet – Hva vil vi med de nye universitetene?

Mastergrad for lærere, engelsk som undervisningsspråk, ansattes ytringsfrihet: Overgangen fra høgskole til universitet skaper debatt. Skal de nye universitetene drives etter mønster fra de gamle, eller krever "høgskole-profesjonenes" faglige egenart at universitetsbegrepet gis nytt innhold? Hvilke muligheter og fallgruver følger av akademisering? Bør OsloMet og liknende institusjoner styrke vernet av ytringsfrihet og faglig selvstyre?

Ytringsfrihet, medbestemmelse og faglig selvstyre ved nye og gamle universiteter

Akademisering av profesjonene: muligheter og fallgruver

"Velferdsuniversitetet" mellom service, innovasjon og kritisk refleksjon

Arrangementet er åpent for alle!

Velkommen!