!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Fra høgskole til universitet – Hva vil vi med de nye universitetene?

Mastergrad for lærere, engelsk som undervisningsspråk, ansattes ytringsfrihet: Overgangen fra høgskole til universitet skaper debatt. Skal de nye universitetene drives etter mønster fra de gamle, eller krever "høgskole-profesjonenes" faglige egenart at universitetsbegrepet gis nytt innhold? Hvilke muligheter og fallgruver følger av akademisering? Bør OsloMet og liknende institusjoner styrke vernet av ytringsfrihet og faglig selvstyre?

Møteledere: Fredrik Thue og Tone Dahl-Michelsen

12:15 Velkommen

Ytringsfrihet, medbestemmelse og faglig selvstyre ved nye og gamle universiteter

12.25 Morten Holmboe, Politihøgskolen: Faglig frihet og høy kvalitet: Hvem skal vokte forskerne? (kl 12:25)

12:40 Guro Elisabeth Lind, leder av Forskerforbundet: Svekket medbestemmelse er dårlig lederskap (kl. 12:40)

12:55 Jan Messel, Senter for profesjonsstudier, OsloMet: Akademisk ytringsfrihet og profesjonsutdanninger - et dilemma for de nye universitetene? 

13:10  Diskusjon

13:25- 13:35 Pause

Akademisering av profesjonene: muligheter og fallgruver

13:40 Steen Steensen, styrer ved Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet:  Hvorfor akademisering av profesjonsutdanninger er helt nødvendig (men også har sin pris)

13:55 Jens Garbo, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet: Profesjonsorientert akademisering - mulighet eller blindgate?

14:10 Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet: Praksisnær akademisering i helsefagene

14:25 Nils Gilje, Senter for profesjonsstudier, OsloMet: «Akademisk drift» i profesjonsutdanningene: symptomer og forslag til behandling.

14:40 Diskusjon

15:00-15:15 Pause

"Velferdsuniversitetet" mellom service, innovasjon og kritisk refleksjon

15:15 Hilde Gunn Slottemo, Fakultet for lærerutdanning, Nord universitet: Profesjonsutdanninger i spagat. Kunnskapsidealer og kompetansekrav i endring

15:30 Ann-Helén Bay, dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet: Ett samfunnsoppdrag -- eller mange? Helhet og mangfold ved de nye universitetene

15:45 Lars Inge Terum, Senter for profesjonsstudier, OsloMet: Praksisnærhet ved de nye universitetene – men når blir det for nært?

16:00 Diskusjon

16:30: Slutt

Arrangementet er åpent for alle!

Velkommen!