Frokostmøte: Digitale verktøy og rettsikkerhet – hva skjer i norsk arbeidsliv?

Norsk Arbeidslivsforum setter igjen digitalisering og arbeidsliv på agendaen.

4. juni arrangerer vi det tredje møtet i serien om digitalisering – og hvordan dette slår ut i norsk arbeidsliv. Er partssamarbeidet rustet for nye vinkler på diskusjonen?

Hvordan kan KI være et verktøy å stole på i norsk arbeidsliv – både for det juridiske feltet som skal bistå og de som skal motta tjenester basert på automatiserte, digitale prosesser.

Hvordan ivaretas rettsikkerheten i de nye arbeids- og beslutningsprosessene?

Temaet for dette frokostmøtet er ulike problemstillinger, utfordringer og muligheter ved digitale verktøy. Hva sier forskningen og hvordan jobber man helt konkret med dette på arbeidsplassene?

Finnes det fallgruver vi ikke tenker nok på? Eller er digitale verktøy en velsignelse for virksomhetene?

IBM og NAV stiller med sine erfaringer og vinklinger inn i temaet.

 

Program:

Innledning av Rita Gyland og Robindra Prabhu fra NAV

Rita Gyland: Jurist i juridisk avdeling i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og en del av avdelingens KI-gruppe. GYland er legal coach og veileder utviklingsmiljøene i NAV på etterlevelse, i all hovedsak innen personvern og forvaltningsrett.

Robindra Prabhu: Data scientist i NAV IT og jobber daglig i krysningsfeltet mellom teknologi, juss og etikk. Prabhu har bakgrunn som partikkelfysiker ved CERN og teknologivurdering i Teknologirådet, og er opptatt av å  finne ansvarlige og etisk bærekraftige måter å ta i bruk kunstig intelligens i forvaltningen.

Innlederne fra NAV tar for seg spørsmålene om hva som skjer når ny teknologi møter offentlig forvaltning.

Hva betyr dette for fremtidens velferdsstat? I dette innlegget utforsker Gyland og Prabhu disse spørsmålene med utgangspunkt i rettsstatsprinsippene som forvaltningen er tuftet på, og ser på hvordan teknologien både utfordrer og gir nye muligheter.

Innlegget gir et innblikk i hvordan NAV arbeider for å sikre at utforskning og utvikling skjer innenfor rettslige og etiske rammer.

Innledning av Hans Petter Dalen fra IBM.

Hans Petter (”HP”) Dalen: Business Leader i EMEA for IBM AI forretningsutvikling,  med spesialisering i KI-styring og forvaltning.

En veteran i IBM med 24 års fartstid og har vært midt oppe i flere transformative teknologiske innovative prosesser. Opprinnelig som Lotusutvikler, senere som analytiker, avansert analyse og big data-analyse.

I sin innledning tar Dalen for seg risikoer er fobundet med bruk at KI? Hvordan jobber man med risikoer og risikomitigering?

Hvordan beskytter man kundene sine, sine ansatte og omdømme sitt i en verden hvor KI kommer til å skalere i et enormt høyt tempo.

Etter innledningene følger en åpen samtale innlederne imellom og det vil være både anledning til, og ønske om, innspill fra salen.

Møtet er åpent for alle og krever ikke påmelding.

Velkommen!

Kontakt

Laster inn ...