Teknologi i fysioterapi, utnytter vi mulighetene?

Bruken av teknologi i fysioterapi er økende og mulighetene mange. Klarer vi å ta mulighetene i bruk, og har vi nok kunnskap til å implementere teknologi i praksis?

Seminaret er en møteplass mellom praktiserende fysioterapeuter, fremtidens fysioterapeuter (studenter), forskende fysioterapeuter og teknologibedrifter.

Seminaret skal skape nysgjerrighet og stimulere til bruk av teknologi i egen praksis. Vi skal utforske barrierer og muligheter for implementering av ny teknologi. 

OsloMet ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologisatsningen Intelligent Helse og Rehabile inviterer til seminar om teknologi i fysioterapi. 

Program

12:00 Teknologi-lunsj: Presentasjon av aktuelle teknologier og dialog med deltakende teknologibedrifter og andre deltakere.

12:30 Velkommen med Mari Klokkerud, instituttleder institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi.

12:40 Fysioterapistøttende teknologi-hva er det?  Begrensninger, muligheter og utfordringer (inkludert personvern) Øystein Tveite, Helsedirektoratet.

13:05 Hva vet vi at hemmer og fremmer bruk av teknologi?  Pernille Lunde, postdoktor og førsteamanuensis Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi, OsloMet.

13:20 Paneldialog: Dette er nyttig for oss og våre pasienter!

Med Charlotte Marie Schanke, Fagutviklingsfysioterapeut Oslo Universitetssykehus, Vegard Gammelsrud, fysioterapeut og leder av Teknologisk intervensjonssenter, Sunnaas Sykehus, Hilde Katralen, spesialkonsulent rehabilitering i Helseetaten Oslo kommune og Gerty Lund, forbundsleder, Norsk Fysioterapeutforbund.

14:00 Pause med utstillerdialog.

14:30: Idéverksted: Gruppedialog mellom klinkere, studenter, forskere og teknologibedrifter.

15:30: Plenumsdiskusjon og oppsummering fra idéverksted.

Praktisk informasjon

Kontakt

Laster inn ...