!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kvalitativt metodeforum: Generalisering og analytiske kategorier i forskning

Kvalitativt metodeforum er rettet mot doktorgradsstudenter og ansatte som jobber med kvalitativ forskning.

Spørsmålet om hvorvidt – og eventuelt hvordan – det er mulig å generalisere i kvalitativ samfunnsforskning, er gjenstand for opphetet debatt. I praksis generaliserer kvalitative forskere gjerne, men ofte uten å være eksplisitte på grunnlaget for generaliseringene. 

Til dette metodeforumet har vi invitert Marjan Nadim til å snakke om generalisering i kvalitativ forskning. Nadim vil redegjøre for de vanligste synene på temaet og løfte frem et aspekt ved generalisering som sjelden tematiseres, nemlig hvilke konsekvenser kategoriene vi bruker kan ha for generalisering. 

Marjan Nadim er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning og redaktør i Tidsskrift for samfunnsforskning. Hun har en PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2014) og en mastergrad i sosialpsykologi fra London School of Economics (LSE). Hennes forskningsinteresser inkluderer temaer som innvandrere og etterkommere i utdanning og arbeid, likestilling i arbeidslivet, hatefulle ytringer og ytringsfrihet. 

Du finner mer informasjon om Kvalitativt metodeforum på nettsidene til Senter for profesjonsforskning.

Kontakt

    Laster inn ...