Grimen-forelesningen 2021: Tillit i en upålitelig tid: Det sårbare demokratiet

Årets gjesteforeleser er Åsa M. Wikforss.

Åsa M. Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms universitet og ble i 2019 valgt inn i Svenska Akademien (svenskaakademien.se).

Ut fra sin bakgrunn i språkfilosofi og kunnskapsteori har hun i det siste særlig interessert seg for kunnskapsresistens og desinformasjon. Hun leder forskningsprosjektet «Kunnskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel», og fikk stor oppmerksomhet for boken «Alternativa fakta. Om kunnskapen och dess fiender» (2019), som i år har blitt fulgt opp av «Därför demokrati: Om kunskapen och folkstyret». 

Tittelen på årets Grimen-forelesning er «Tillit i en opålitlig tid: Den sårbara demokratin». Wikforss sier om forelesningen:

«Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över, en process statsvetare kallar autokratisering. Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda. I föreläsningen diskuterar jag de skador desinformationen gör på demokratin och hur de är kopplade till tillitens centrala roll i det demokratiska samhället.»

Kontakt

Laster inn ...