!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Grimen-forelesningen 2021: Tillit i en upålitelig tid: Det sårbare demokratiet

Årets gjesteforeleser er Åsa M. Wikforss.

Åsa M. Wikforss er professor i teoretisk filosofi ved Stockholms universitet og ble i 2019 valgt inn i Svenska Akademien (svenskaakademien.se).

Ut fra sin bakgrunn i språkfilosofi og kunnskapsteori har hun i det siste særlig interessert seg for kunnskapsresistens og desinformasjon.

Hun leder forskningsprosjektet «Kunnskapsresistens: orsaker, konsekvenser och motmedel», og fikk stor oppmerksomhet for boken «Alternativa fakta. Om kunnskapen och dess fiender», som i år har blitt fulgt opp av «Därför demokrati: Om kunskapen och folkstyret». 

Postdoktor Torbjørn Gundersen vil kommentere.

Wikforss sier om årets forelesning:

«Demokratin befinner sig på tillbakagång. Under det senaste decenniet har demokratin försvagats i ett antal länder världen över, en process statsvetare kallar autokratisering.

Under samma tid har ett nytt medielandskap växt fram med en stor spridning av opålitlig information och politisk propaganda.

I föreläsningen diskuterar jag de skador desinformationen gör på demokratin och hur de är kopplade till tillitens centrala roll i det demokratiska samhället.»

Praktisk informasjon og plan B hvis økt smitte

Hvis strengere restriksjoner på fysiske møter gjeninnføres, vil vil gjennomføre et hybrid arrangement med strømming. Nærmere informasjon vil komme.

Les mer om Grimen-serien og tidligere forelesninger her

Kontakt

Laster inn ...