Grimen-forelesningen 2023, Bertil Tungodden: Morality in Economics

Professor Bertil Tungodden holder årets forelesning med tittelen «Morality in Economics».

Hvert år arrangerer Senter for profesjonsstudier en offentlig forelesning til minne av professor Harald Grimen, som døde i 2011.

Minneforelesningene speiler Grimens brede interessefelt og gis av fremragende forskere.

Om årets foreleser

Bertil Tungodden er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole (NHH). Han tok doktorgrad samme sted i 1995 på en avhandling om fattigdom og normativ økonomi, med Agnar Sandmo som veileder og Amartya Sen som opponent. 

Tungoddens forskningsinteresser er eksperimentell økonomi og adferdsøkonomi, utviklingsøkonomi, teori om sosiale valg og fordelingsrettferdighet. Han hører til de økonomer som – i tradisjonen fra Adam Smith – prøver å bringe sammen økonomisk teori og moralfilosofi.

Tungodden har vært en pioner i bruken av økonomiske eksperimenter for å studere menneskers holdninger i fordelingsspørsmål, og i en rekke artikler har han inngående diskutert egalitarisme: hvordan forstå og begrunne likhet og hva er forholdet mellom likhet og rettferdighet? 

Han har publisert arbeidene sine i ledende akademiske tidsskrifter som Science, American Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Philosophy og Economics and Philosophy. 

Tungodden etablerte sammen med Alexander Cappelen forskningsgruppen The Choice Lab ved NHH, og han leder i dag forskningssenteret Fair (Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality) (nhh.no), som er et «Senter for fremragende forskning» under Norges forskningsråd.

I 2018 fikk han Det Europeiske Forskningsrådets Advanced Grant og er Einstein Visiting Fellow ved Humboldt-universitetet i Berlin.

Kontakt

    Laster inn ...