Illustrasjon fra BA-oppgaven til Tobias Bay Bang, strektegning av noen steiner, en maskin som sender ut signaler, en mann og et grønt tre.

Grønn vekst?

«Degrowth» versus «grønn vekst» er blant de mest aktuelle temaene i diskusjonen om en bærekraftig utvikling.

Temaet vil bli belyst i et kritisk perspektiv og ut fra filosofiske, økonomiske, designmessige og pedagogiske synsvinkler. Betydningen av det digitale versus det analoge vil også bli diskutert. Etter innledninger fra faglige autoriteter, vil det bli en paneldiskusjon og spørsmål fra salen.

Program

 

Webinaret er åpent for alle ansatte og studenter ved OsloMet, samt en del eksterne gjester.
Vi håper at mange vil delta, og på en livlig debatt.

Du må registrere deg på forhånd for å delta på seminaret.  Når du har registrert deg vil du motta en e-postbekreftelse med informasjonen du trenger for å logge deg inn. 
Du kan registrere deg her.

 

Dette er det andre seminaret arrangert av den selvoppnevnte GrøntMet-gruppen ved OsloMet:

Kristin Skare Orgeret, Institutt for journalistikk og mediefag
Janne Beate Reitan, Institutt for estetiske fag
Liv Merete Nielsen, Institutt for estetiske fag
Boel Christensen-Scheel, Institutt for estetiske fag
Vilde Anine Haugrønning, Statens institutt for forbruksforskning
Astrid Skjerven, Institutt for produktdesign

 

Illustrasjonen er fra Tobias Bay Bangs BA-oppgave.