Grunnleggende veiledningskompetanse for lærere i yrkesfag, kroppsøving og estetiske fag i Viken Fylkeskommune.

Nyutdannede lærere har krav på oppfølging i ny jobb. På samlingen får du innføring i veiledning, metoder og konkrete verktøy du kan bruke for å veilede nyutdannede lærere. Vi legger også opp til erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Samlingen er den første av to samlinger 2023/24 for veiledere for nyutdannede lærere i yrkesfag, kroppsøving og estetiske fag i Viken Fylkeskommune. Formen på samlingene vil være dialogbasert.  

Husk å avklare deltakelsen med din leder, før du melder deg på.

Målgruppe 

Veiledere for nyutdannede lærere i yrkesfag, kroppsøving og estetiske fag. Samlingen er også for deg som ikke er veileder for en nyutdannet dette skoleåret, men som har denne oppgaven/rollen når det er aktuelt. 

Innhold i dagen: 

Påmeldingsfrist

Meld deg på her innen 3. november (nettskjema.no). 

Arrangør

Samlingene er et samarbeid mellom Viken Fylkeskommune og OsloMet  ved Institutt for Yrkesfaglærerutdanning, Institutt for Grunnskole og faglærerutdanning , samt Institutt for Estetiske fag. 

Kontakt

Laster inn ...