Hannah Arendt-symposium

Hannah Arendt er ein av dei viktigaste tenkarane i det 21. hundreåret. Hennar dristige og uredde leiting etter sanning er framleis levande. Me spør om korleis me kan bruka hennar tenking i skulesamanheng. Dette kan vere alt frå den konkrete undervisningspraksisen til systemiske forståing av kva skula og pedagogikk er og kan vere.

Seminaret er opent for alle som er interesserte. Påmeldingsfrist er 1. Mars 2024.

Me får besøk av utdanningsforskarar som brukar Arendt i arbeidet sitt:

Program

Kontakt

Laster inn ...