English version
!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

studenter

Harmoni og dissonans: orkestrering av effektiv instruksjonstilbakemelding

Velkommen til den opne forelesinga av Dr. Anastasiya Lipnevich professor i pedagogisk psykologi, New York, arrangert av Evaluation and Assessment FoU-gruppa (Ena).

EnA (The Evaluation and Assesment Research Group) har som mål å samla internasjonalt leiande forskarar som kan dela forskingsresultata sine i praksis og prosessar som gjeld fagfeltet lærarutdanning. Ena har arrangert fokusseminar med internasjonale forskarar på jamleg basis sidan 2018.

Vil vita meir om EnA, vennlegast besøk: https://www.oslomet.no/en/research/research-groups/evaluation-assessment (oslomet.no).

 • Presentasjon

  Dr. Anastasiya Lipnevich, Professor i Utdanningspsykologi, Queens College og Graduate Center ved City University of New York

  Samandrag

  I denne presentasjonen vil eg beskriva ei rekkje studiar som har undersøkt instruksjonell tilbakemelding, utforska dens mekanismar og dei ulike (og ofte paradoksale) effektane ho har på ulike utdanningsresultat. Eg vil dykka ned i dei underliggjande prosessane som bidreg til effektiviteten av instruksjonell tilbakemelding og diskutera vilkåra som optimaliserer dens potensiale for å forbetra studentprestasjonar, læring og individuelle eigenskapar.

  Eg vil dela forsking om vurderingsmetodar som blir brukte av instruktørar og framheva kognitive skeivskapar som kan påverka vurderingsrelaterte avgjerder tekne av både lærarar og studentar. Vidare vil eg foreslå strategiar for å utrusta studentar med nødvendige verktøy for å generera sjølv-tilbakemelding effektivt, og dermed framme autonom læring.

  Studiane som blir diskuterte i dette foredraget vil omfatta eit breitt spekter av kontekstar, kulturar og fagdisiplinar, med vekt på potensielle fallgruver med generalisering av funn. I tillegg vil eg beskriva potensielle vegar for framtidig forsking og framheva nokre av dei noverande utfordringane feltet står overfor. Ved å adressera desse utfordringane kan me framja forståinga av instruksjonell tilbakemelding og dens implikasjonar for utdanningsmiljø.

  Biografi

  Dr. Anastasiya Lipnevich er professor i Utdanningspsykologi ved Queens College og Graduate Center ved City University of New York. Opphavleg frå Kviterussland, fekk Dr. Lipnevich sin kombinerte mastergrad i klinisk psykologi, utdanning og italiensk språk frå Kviterusslands statlege pedagogiske universitet, etterfølgde av mastergrada si i rådgivingspsykologi frå Rutgers University, USA.

  Ho tok deretter doktorgrada si i utdanningspsykologi (med konsentrasjon i læring, kognisjon og utvikling), også frå Rutgers University. For avhandlinga sitt vatn Dr. Lipnevich Excellence in Dissertation Award frå Graduate School of Education, Rutgers University. Etter å ha fått doktorgrada si, vart Dr. Lipnevich med Educational Testing Service i Princeton, NJ som postdoktor forskningsscholar.

  Dr. Lipnevich fekk New Investigator Award 2011 og Best Article Award frå Division 3 (Experimental Psychology) of the American Psychological Association. Dr. Lipnevich hadde besøksprofessorat ved mellom anna University of Trento, Italia, University of Konstanz, Tyskland, University of Otago, New Zealand , National Institute of Education, Singapore. Ho har redigert eller medforfatta fire bøker – Psychosocial skills and School Systems in the 21st Century (Lipnevich, Preckel, and Roberts, 2016; Springar), the Cambridge Handbook of Instructional Feedback (Lipnevich and Smith, 2018; Cambridge University Press), Instructional Feedback: The Power, the Promise, the Practice (Smith, Lipnevich, Guskey, 2023; Corwin) & Unpacking students' engagement with feedback through artefacts, discourse, and survey findings (Lipnevich, To, Tan, 2023; Routledge).

  Dr. Lipnevich har ei bok til under kontrakt. Ho leiger Assessment and Feedback Research Group som undersøkjer instruksjonell tilbakemelding, formativ vurdering, alternative måtar for kognitiv og ikkje-kognitiv vurdering, og rolla til psykososiale eigenskapar i enkeltpersonars akademiske og livsprestasjon.

Kontakt

Laster inn ...