English version

Healthy Buildings Europe 2021

Healthy Buildings-konferansen bygger bro over gapet mellom vitenskap og yrke, noe som gjør det til en av de mest innflytelsesrike konferansene om bærekraftige løsninger for innemiljø i bygninger.

Healthy Buildings Europe 2021 (conftool.com) blir arrangert av OsloMet - storbyuniversitetet, SINTEF and NTNU, i regi av ISIAQ (International Society for Indoor Air Quality).