!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kartillustrasjon som viser Norge med linjer til fem andre land: Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam.

Helsekompetanserapport, lansering av del 2

Velkommen til lansering av rapport om helsekompetanse i fem utvalgte innvandrergrupper. Arrangementet er digitalt.

Rapporten "Befolkningens helsekompetanse, del I" ble lansert i januar 2021. Nå er rapporten "Helsekompetansen i fem utvalgte innvandrerpopulasjoner i Norge – Befolkningens helsekompetanse, del II" klar. 

For første gang er helsekompetansen til flere innvandrerpopulasjoner i Norge kartlagt. Innvandrere med bakgrunn fra Pakistan, Polen, Somalia, Tyrkia og Vietnam er inkludert i undersøkelsen.

Denne rapporten (del II), sammen med rapport del I, gir grunnlag for å vurdere, utarbeide og iverksette kunnskapsbaserte tiltak overfor grupper med spesielle utfordringer innenfor helsekompetanse.

Zoom-lenke

Webinarlenke til lansering av rapport om helsekompetanse (oslomet.zoom.us)

Webinar ID: 615 5604 4053

Passcode: 110621

Program

Ordstyrer er Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.

Velkommen v/ Nina Waaler, prorektor OsloMet (5 min)

Åpningstale v/ Maria Jahrmann Bjerke, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (5 min)

Innlegg fra koordineringssenteret (ICC) for den internasjonale studien av befolkningers helsekompetanse (M-POHL) v/ prosjektkoordinator Christa Strassmayr, MA, University of Vienna, Austrian National Public Health Institute (Gesundheit Österreich GmbH) (5 min)

Innlegg v/ Ingrid Guldvik, dekan for Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet (5 min)

Innlegg v/ Øyvind Giæver, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (5 min)

Presentasjon av Befolkningens helsekompetanse, rapport del 2 (ca. 60 min):

Kommentar fra Kristine Sørensen, ph.d, International Health Literacy Association og Global Health Literacy Academy (5 min)

Paneldebatt om funn i rapporten (30 min)