12. nordiske hermeneutikk-seminar: Det ufattbare i forståelsen

Seminar til minne om professor emerita Katie Eriksson.

Program

Seminaret vil belyse temaet på ulike måter og tar opp det stadig tilbakevendende spørsmålet, om hermeneutikkens mulighet til å avdekke sannheten om det som er skjult bak et slør, og som kan gi villedende svar.
Vår forhåpning er at vi sammen kan lyse opp det som skjer med forståelsen der "uforståelse" og forståelse stadig omgir hverandre. Hva er det vi ikke forstår og kanskje ikke engang skal forstå av livets mysterium og omsorgens vesen? Kan vår ambisjon og vilje til å forstå villede og føre til en tilsynelatende forståelse? Forståelse så vel som "uforståelse" synes ikke å la seg fange, men glir stadig unna og forblir ufattbar.

Seminaret henvender seg først og fremst til forskere og doktorgradsstudenter i vårdvetenskap/ sykepleievitenskap/ helsevitenskap. I tillegg til de inviterte foreleserne presenteres det abstrakt begge dagene. Hvert abstrakt tildeles ca. 30 minutter, hvorav ca. 15 minutter til diskusjon.

Påmelding til middag skjer samtidig med påmelding til seminaret. 

Mandag 20. april

12.30 Velkommen v/ instituttleder, professor Marit Kirkevold
12.40 Professor emerita Katie Eriksson til minne
13.00 Pause

Ettermiddagens moderatorer: Professor emerita Ingegerd Bergbom og Professor Dagfinn Nåden
13.20 Introduksjon og presentasjon av deltakerne
13.45 Ontologisk evidens og fenomenologi v/ professor emerita Kari Martinsen
14.45 Kaffe
15.15 Motet til å forstå – et glimt av verdighetens dyp, HVD, førsteamanuensis Kari Kaldestad, Norge
15.45 – 17.45 Abstraktpresentasjoner og diskusjon 
20.00 Felles middag for egen regning

Tirsdag 21. april

Dagens moderatorer: professor emerita Unni Å. Lindström og forskningsveileder Lennart Fredriksson
08.30 Att se och förstå – hermeneutiska observationer v/ ph.d. universitetslektor Thomas Eriksson, Sverige
09.00 Abstraktpresentasjoner        
11.00 Kaffe
11.30 Hermeneutisk forskning – lyssnande till gripande vittnesbörd för tillägnan av det ogripbara i livet og lidandet v/ HVD, dosent Camilla Koskinen, Finland
12.00 Avslutning

Abstrakt

Abstraktet for presentasjonen kan være opp til 400 ord og kan være relatert til både teoretiske og empiriske studier med hermeneutisk tilnærming. Abstraktet kan også knyttes til temaet på en mer generell måte innen hermeneutikk uten å være direkte relatert til en spesifikk forskning eller studie.
Abstraktet skal skrives i Times New Roman, font 12, 1,5 linjeavstand, tittel på presentasjonen, tittel og navn på forfatteren/ne, e-mail adresse, samt institusjonstilhørighet. 
Frist for å sende inn abstrakt er 2. mars 2020.
Abstraktene sendes til Dagfinn Nåden, e-post: dagfinn@oslomet.no 

Påmelding

Frist for påmelding til seminaret (og påmelding til middag) er 9. mars 2020 til Dagfinn Nåden, e-post: dagfinn@oslomet.no 

Deltakeravgift

Seminaret er gratis for medlemmer i NCCS. Om du ønsker å bli medlem i NCCS så er medlemsavgiften ca. 50 Euro:  For de som ikke er medlemmer i NCCS er deltageravgiften 150 Euro, som betales til NCCS’ konto i Handelsbanken (ingen fakturering):
HANDSESS / SE51 6000 0000 0004 3398 8681. Innbetalt deltakeravgift betales ikke tilbake. 

Hotell

OsloMet har avtale med hotell Scandic Holberg, Holbergs plass 1. Telefon: +47 23 15 72 00. Hotellet ligger ett minutts spasertur fra Campus (Pilestredet 32). Husk å oppgi at dere er deltakere på et OsloMet-arrangement, slik at dere får gunstig pris.

Kontakt

For ytterligere informasjon kontakt Dagfinn Nåden 

    Laster inn ...

    Arrangør

    OsloMet – storbyuniversitetet arrangerer i samarbeid med Nordic College of Caring Science og Nordisk Postdoktoralt Sällskap för Caring Science. Komiteen består av professor emerita Unni Å. Lindström, professor emerita Ingegerd Bergbom, forskningsveileder Lennart Fredriksson og professor Dagfinn Nåden.