Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier (HOLF) konferanse 2019

Prosjektet Helhetlig oppfølging av lavinnteksfamilier (HOLF) blir presentert med hovedfunn.

HOLF-prosjektet skal evaluere effektene av en ny modell NAV har utviklet for å forbedre oppfølgingen av lavinntektsfamilier. Hensikten med modellen er å motvirke fattigdom og dets konsekvenser gjennom koordinerte tjenester som understøtter familiens økonomi, forbedrer familiens arbeids- og boligsituasjon og øker barnas sosiale deltakelse. På denne konferansen presenteres prosjektet og hovedfunn.

Program

12.00-12.30

Lunsj med mingling

12.30-13.40

Velkommen ved dekan Ann-Helén Bay: Om HOLF-prosjektet

12.40-12.55

Familiehistorie fra NAV Bodø v/familiekoordinatorer Linda Bendiksen og Eva Gaski

Presentasjon av prosjekt og funn fra HOLF-prosjektet

12.55-13.15

HOLF-prosjektet, bakgrunn og forskningsspørsmål: Prosjektleder i NAV, Ingrid Raab

13.15-14.15

Hovedfunn sluttrapport, inkludert spørsmål: Professor Ira Malmberg-Heimonen, førsteamanuensis Anne-Grete Tøge og forskningsleder ved AFI Knut Fossestøl.

14.15-14.30  

PAUSE

Implikasjoner for en fattigdomssatsing

14.30-14.45

Implikasjoner for fattigdomssatsingen: Politisk ledelse fra Arbeids- og sosialdepartementet: Statssekretær Guro Angell Gimse.

14.45-15.00

Implikasjoner for kunnskapsbasert tjenenestutvikling; organisering av prosjekter og implementering (FoU-arbeid i NAV): Kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt

15.00-15.15

Kunnskapsbasert praksis - arbeid for lavinntektsfamilier i NAV Ringsaker v/NAV leder Roy Carstens

15.15-15.25

Dekan Ann-Helén Bay modererer en diskusjon mellom de som har hatt innlegg i andre bolk og salen.            

15.25-15.30  

Avslutning og takk!

 

Les mer om prosjektet.

Les om prosjektet på NAV sine nettsider.

NAV forsker på barnefattigdom.