illustrasjonsbilde av frokostbord med hender som strekker seg ut til maten

Hva spiste du i går? Historier fra nordisk måltidshverdag

Har pizza foran TV-en overtatt for familiemiddagen? Dette SIFO-seminaret presenterer funn fra en ny, nordisk undersøkelse om måltider og måltidsmønstre.

Har pizza foran tv-en overtatt for familiemiddagen? Har vi egentlig tid til å lage middag? Finnes det i det hele tatt plass for måltider i en travel hverdag?

Det å studere måltidenes plass i hverdagen er en fin måte å forstå mer om hvordan samfunnet vårt fungerer. Til tross for rykter om at vi bytter ut middagen med pizza og annen hurtigmat tyder mye på at de vanlige måltidene fortsatt står høyt i kurs blant nordiske innbyggere.

På dette seminaret presenterer vi funn fra en ny, nordisk undersøkelse om måltider og måltidsmønstre. Spørsmål om når, hva, hvor og hvordan spiste du i går? ble stilt til representative utvalg av befolkningen i løpet av en utvalgt uke. Samme spørsmål ble stilt for 15 år siden, og til sammen viser de at måltidsmønsteret har vært overraskende stabilt, med tydelige forskjeller mellom landene. Men vi ser også interessante endringer.

Boka Everyday Eating in Denmark, Finland, Norway and Sweden. A Comparative Study of Meal Patterns 1997-2012 presenterer funnene fra undersøkelsen.

Kom og hør historier fra nordisk måltidshverdag!

Program

Velkommen ved Eivind Jacobsen, instituttdirektør ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Introduksjon til temaet, ved forsker Unni Kjærnes, Forbruksforskningsinstituttet SIFO

Innlegg ved bokas redaktører:

Jukka Gronow, professor emeritus ved Helsinki universitet

Lotte Holm, professor ved Københavns Universitet

Kommentar ved Runar Døving, Høyskolen Kristiania

Om innlederne:

Jukka Gronow er en pioner i europeisk forbrukssosiologi. Han har bidratt til utvikling av sosiologisk forståelse av forbruk og har utgitt bøker som «Ordinary consumption» om betydningen av vanlige hverdagsrutiner og «Champagne and caviar» om innslag av luksus i russisk forbrukerpolitikk.

Lotte Holm er Danmarks, og en av Europas, aller fremste matsosiologer. Hun bidratt med en lang rekke studier om blant annet måltidenes plass i hverdagslivet, mat og kjønn, kroppsforståelse og slanking, og spising i institusjoner.