Hvem har makt i norsk klimapolitikk?

Klimapolitikken påvirkes av andre krefter enn klima- og miljømyndighetene. Hvilke aktører utøver makt i sektorer som påvirker klimapolitikken vår? Hvordan påvirker disse interessene og kreftene norsk omstilling til et lavutslippssamfunn?

Klimapolitikken påvirkes av andre krefter enn klima- og miljømyndighetene. Hvilke aktører utøver makt i sektorer som påvirker klimapolitikken vår? Hvordan påvirker disse interessene og kreftene norsk omstilling til et lavutslippssamfunn?

Sektorinteresser knyttet til petroleum, jordbruk, skogbruk, fornybar energi og andre næringer har stor betydning for valgene politikerne tar i den grønne omstillingen.

Klimautvalget 2050 har spurt 15 samfunnsforskere, som har bidratt med sine perspektiver i en ny rapport. Denne kvelden får du høre fra ni av dem, blant andre seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionforskning på OsloMet, Hege Hofstad. 

Hofstad skal snakke om maktforhold i klimapolitikk i de største byene. 

Innledning er ved Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger og medlem i Klimautvalget 2050, som leder kvelden.

Arrangementet er i regi av Klimautvalget 2050 og Fridtjof Nansen Institute. Du kan lese mer om programmet og melde deg på via deres nettsider (fni.no) 

Kontakt

Laster inn ...