!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Hvem utdanner barnehagelærere? Nasjonal konferanse om partnerskap og likeverd i barnehagelærerutdanningen

Velkommen til delingskonferanse med resultater fra innovasjonsprosjektet Utdanningsbarnehager, 2016-2020.

 • Målgruppe

  Hovedmålgruppen for arrangementet er barnehagesektoren – både eiere, myndigheter, og ansatte og styrere i barnehager.

 • Pris

  Pris: 350 kroner.

  Pris ved deltakelse på kun én dag: 200 kroner.

Program

 • Torsdag 4. april: Barnehagens egne læringsprosesser: Utvikling av profesjonskompetanse i praksis

  13.00:  Åpning med kulturelt innslag. Introduksjon om innovasjonsprosjektet

  Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, prosjektleder, OsloMet

  13.40 - 14.10: Rom for refleksjon, med handlingskompetanse i sentrum

  Hanne Kolnes Williams, styrer Midtstuen Kanvas-barnehage og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet

  14.25 - 14.55: Å samarbeide om forskning og utvikling

  Tove Elisabeth Strøm, styrer Sletta barnehage og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet

  15.15 – 16.00: Deltagerne velger en av følgende sesjoner:

  a) Styrernettverk som ressurs i utvikling av barnehagens innhold.

  Tove Elisabeth Strøm, styrer Sletta barnehage, Anne Karin Frivik, styrer Brobekk barnehage og Anne Christin Aastad, styrer Bjerkedalen barnehage

  b) Aksjonsforskning som arbeidsmåte i barnehagen

  Gunn Årdal, styrer Hundsund barnehage, Mette Rustad, styrer Høvik barnehage og førstelektor Anne Furu, OsloMet

  c) Barnehagelærerens profesjonelle standarder

  Øivind Hornslien, styrer og Ida Christine Flaten, pedagogisk leder, Betha Thorsen Kanvas-barnehage

  16.15-17.00: Studenter som ressurs og inspirasjon i barnehagens faglige utvikling

  Unn Tonje Mostad, styrer Lønnås barnehage, praksislærer Caroline Samuelsen, Brobekk barnehage, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe og førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, OsloMet

  17.00: Tapas med mingling og samtaler

 • Fredag 5. april: Likeverdig samarbeid – utfordringer og muligheter

  9.00:  Åpning og kulturelle innslag.

  Hilsen fra instituttet, Mette Tollefsrud, instituttleder BLU, OsloMet

  Åpningsforedrag, Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister

  Nærhet mellom arbeidsliv og universitet, Curt Rice, rektor, OsloMet

  9.45-10.45: Nye innsikter om samhandling mellom læringsarenaer i utdanningen

  Førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, prosjektleder, førstelektor Anne Furu, førstelektor Karen Marie Eid Kaarby, førsteamanuensis Tove Lafton, professor Olav Eikeland og professor Anton Havnes, OsloMet

  11.15-12.00:  Et eierperspektiv på barnehagene som aktører i utdanning

  Robert Ullmann, daglig leder, KANVAS, Terje Paulsen Viggen, seksjonsleder oppvekst - barnehage, Bærum kommune og Inger Marit Andersen, spesialkonsulent barnehageavdelingen bydel Bjerke

  12.00-12.45: Lunsj

  12.45-13.30: Barnehagelæreren i spenningsfeltet mellom akademisk og praktisk kunnskap Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, ekspertgruppa om barnehagelærerrollen

  13.45–14.45: Panelsamtale: Hvem kan utdanne barnehagelærere?

  Leder for studentrådet ved BLU Lilly Kim, Elisabeth Bohlin, praksislærer, Lønnås barnehage, instituttleder Mette Tollefsrud, BLU, daglig leder Robert Ullmann, KANVAS, Torunn Stornes, seksjonsleder oppvekst barnehage Bærum kommune, førsteamanuensis Inger Marie Lindboe, OsloMet, Rakel Andreassen Standal, styrer Brobekk barnehage

  14.45–15.00: Oppsummering og avslutning