Alvorlig ung dame i samtale med voksen dame

Hvordan forstår vi volden, og hva gjør vi med den?

Hvordan kan samfunnet jobbe bedre for å møte de utsatte og forebygge nye hendelser av vold og overgrep? Hva sier forskningen?

I 2017 ratifiserte Stortinget Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen). Det er en internasjonal konvensjon for å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Hvordan ligger vi an nå, syv år senere?

På årets konferanse spør vi: 

Justis- og beredskapsdepartementet finansierer forskning som styrker kunnskapen om vold i nære relasjoner i Norge. Forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (nkvts.no) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA vil under konferansen dele innsikter og funn fra et omfattende forskningsprogram som har utforsket ulike aspekter av vold i nære relasjoner, inkludert omfang, årsaker og virkninger.

 • Program

  • 09.00–09.30: Kaffe og innsjekk
  • 09.30–09.40: Åpning
  • 09.40–09.50: Innlegg fra politisk ledelse
  • 09.50–10.10: Omfang og utviklingstrekk
  • 10.10–10.30: Pause
  • 10.30–11.30: Bolk 1 – Hvordan forstår vi vold og overgrep?
  • 11.30–12.15: Lunsj
  • 12.15–13.15: Bolk 2 – Hvordan møter vi de som blir utsatt for vold og overgrep?
  • 13.15–13.30: Pause
  • 13.30–14.30: Bolk 3 – Hvordan jobber systemene sammen mot vold og overgrep?
  • 14.30–15.00: En samtale om volden
  • 15.00–15.10: Avslutning

Med forskere fra OsloMet

Laster inn ...
 • Med forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

  • Ines Blix
  • Hannah Helseth
  • Anja Emilie Kruse
  • Solveig Helena Bergman
  • Maria Teresa Grønning Dale
  • Carolina Øverlien