En gruppe unge mennesker med ulik etnisk og kulturell bakgrunn ser i kamera. Foto: Dotshock.

Hvordan blir mangfold lønnsomt?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og ISCO Group arrangerer denne høsten tre seminarer om mangfold i arbeidslivet.

Dette arrangementet er det andre av tre i rekken "Inkludering av mangfold er en lønnsom måte å ta samfunnsansvar". Disse seminarene arrangeres av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og ISCO Group.

Lær mer om hvorfor mangfold på arbeidsplassen er lønnsomt og bærekraftig. 

Program

Konferansierer er Ann-Helén Bay (OsloMet) og Carl Victor Nordahl (ISCO Group).

Les mer om foredragsholderne på iscopotensial.no. 

Det blir enkel bevertning. 

Seminarer om mangfold i arbeidslivet

Hvorfor er mangfold lønnsomt?

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og ISCO Group arrangerer denne høsten tre seminarer om mangfold i arbeidslivet.

Unge fotballspillere sitter på en benk med ryggen til. Foto: Peter Högström.
Mangfold i arbeidslivet: Det skjer en utvikling i Norge

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og ISCO Group arrangerer denne høsten tre seminarer om mangfold i arbeidslivet.

Bilde av Barcode i Oslo under bygging. Foto: Sonja Balci.