!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Webinar: Hvordan møtes minoritetsspråklige i offentlige velferdstjenester, og i rettshjelpstilbud?

Til tross for omfattende norske velferdsordninger, er det ingen garanti for at hjelpen når de trengende. I dette webinaret ser vi på språklige minoriteters møte med velferdsstatens systemer. Fokus på barrierer og utfordringer enkelte grupper møter på sin vei i tjenesteapparatet.

Seminaret tar utgangspunkt i erfaringer fra det nå avsluttede prosjektet Tøyen rettshjelp, et lokalt lavterskeltilbud for rettshjelp og rettighetsinformasjon til barnefamilier og beboere med minoritetsbakgrunn i ett av landets mest utsatte byområder. 

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Redd barna, Stiftelsen Dam, Link-arbeidere i Bydel Gamle Oslo, jusstudenter fra JURK og Jussbuss, advokater fra Fri rettshjelp og samfunnsforskere.

Her kan du se noen av presentasjonenen fra webinaret (link til PP-presentasjoner og en pdf)

Last ned publikasjonen Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt fra fagarkivet.oslomet.no.

Medarrangør: Redd barna

På seminaret ønsker vi å diskutere:

•    Betydningen av interkulturell kompetanse
•    Muligheter og begrensninger i rettshjelpsordningen
•    Forholdet mellom offentlige ordninger og frivillighet

Klikk her for å melde deg på (Zoom)

Program: 

Del 1, kl. 9-10.15

Velkommen 

v/ Elisabeth Nørgaard (direktør ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet) 

Erfaringene fra Tøyen rettshjelp 

v/ Elise Frøjd (OsloMet) og Tanja Nordberg (OsloMet) Last ned publikasjonen Tøyen rettshjelp: et innovasjons- og samarbeidsprosjekt fra fagarkivet.oslomet.no.

Links arbeid på Tøyen 

v/ Husein Awadnur (NAV)

Fri rettshjelps arbeid og det offentliges veiledningsplikt                                             

v/ Bente Oftedal Roli (advokat i Advokatfirmaet Roli, leder Fri rettshjelp i Oslo): Fri rettshjelp sitt arbeid, erfaringene fra arbeidet på Tøyen, minoritetsspråkliges rettshjelpsbehov og møtet med velferdssystemene. Innlegget vektlegger spesielt det offentliges veiledningsplikt og muligheter og utfordringer med denne. 

Muligheter og begrensinger i rettshjelpsordningen, erfaringer fra studentrettshjelpstiltakene

v/ Kristian Andenæs (Universitetet i Oslo): Muligheter og begrensninger i rettshjelpsordningen, basert på sitt arbeid med studentrettshjelpstiltakene og basert på rettshjelpsutvalgets konklusjoner.

Rettshjelp og sårbare grupper. Perspektiver fra rettshjelpsutvalget og advokatforeningen

v/ Merete Smith (generalsekretær i Advokatforeningen) som representant for rettshjelpsutvalget og Advokatforeningen: Tilgjengeligheten av rettshjelp til alle grupper i samfunnet – spesielt grupper som befinner seg i særlig sårbare situasjoner. 

Klarspråk i juss opp imot borgere med minoritetsspråklig bakgrunn 

v/ Jon Christian F. Nordrum (Universitetet i Oslo): Klarspråk i juss og erfaring med å ha ansvar for satsingen på klarspråk. Nordrum vil også knytte tematikken klarspråk i juss opp imot borgere med minoritetsspråklig bakgrunn

15 min pause (ca. kl. 10.15-10.30)

Del 2, kl. 10.30-11.45

Digitalisering og tilgang på rettshjelp 

v/ Bettina Lemann Kristiansen (Aarhus universitet): Digitaliseringens utfordringer for tilgang på rettshjelp, basert på sin forskning og erfaring med rettshjelp i Aarhus.  Hvordan er gruppene som benytter seg av rettshjelpstilbudet rustet/ikke rustet til å forholde seg til digitale tjenester?

Personer med minoritetsbakgrunn sine møter med NAV 

v/ Hilde Fiva Buzungu (OsloMet - Storbyuniversitetet): Kommunikasjon med minoritetsspråklige i NAV. Hvordan går det når ansatte i NAV skal jobbe med brukere de ikke har felles språk med, hvor lite norsk er «godt nok» til møter på NAV, hvordan vurdere behov for tolking og hvordan går det når det er tolk i møter på NAV-kontorene?

Frivillighet og offentlige ordninger: minoritetsspråkliges møte med helsevesenet 

v/ Mina Adampour (lege og spaltist): Rettshjelp og frivillighet; er det problematisk? Med utgangspunkt i minoritetsspråkliges møte med helsevesenet.

Jussambassadørene 

v/ Frøydis Patursson (Advokatfirmaet Sulland): JURKs erfaringer på Tøyen og JURKS arbeid med rettighetsinformasjon til minoritetsspråklige kvinner gjennom Jussambassadør-prosjektet. 

Rettshjelp og interkulturell kompetanse

v/Tina Storsletten Nordstrøm (LO): Rettshjelp og interkulturell kompetanse. Minoritetskvinners rett til rettighetsinformasjon og kultursensitiv kontra fagfokusert rettighetsinformasjonsformidling.

InterBridge

v/ Nassima Dzair (daglig leder for InterBridge - en impact start-up som tilbyr lederskapsakademier drevet for og med ungdom): Hvilke muligheter ligger det i å løfte interkulturell kompetanse? Hva er felles muligheter og utfordringer, i arbeidet med ungdommer i InterBridge og i møtet mellom minoritetsspråklige og velferdsstatens tjenester.

Avsluttende kommentarer og spørsmål

v/ Thale Skybak, Redd barna

Faglig ansvarlig:

    Laster inn ...