En mer rettferdig skole?

Velkommen til Senter for profesjonsstudiers årskonferanse 5. desember

Skolens samfunnsoppdrag handler om lærling og danning, men også om å utjevne forskjeller i muligheter. Men hvordan få det til? 5. desember inviterer Senter for profesjonsstudier til  seminar om to av de mest omdiskuterte virkemidlene i skolepolitikken: rettsliggjøring og karakterbasert opptak. For å sikre at elever med ulik bakgrunn og forutsetninger får likere muligheter, har skolen blitt stadig mer rettslig regulert, og vi snakker i dag mer om elevers rettigheter enn deres plikter. Men gir flere rettigheter faktisk mer likhet, og hva er de praktiske konsekvensene av rettsliggjøring for elever, lærere og rektorer? Og kan Osloskolen bli mindre sosialt segregert om man erstatter dagens karakterbaserte opptak med andre modeller for inntak? Ledende forskere og politikere på skolefeltet diskuterer alternativer til «fritt skolevalg» i Osloskolen, som det rød-grønne byrådet nå utreder alternativer til, og som Høyre vil gjøre til nasjonal modell.

Program

0900: Velkommen, Oddgeir Osland, leder Senter for profesjonsstudier.

0915-0945: Åpningsforelesning: Like muligheter og rettsliggjøring.
Anders Molander, professor ved Senter for profesjonsstudier, OsloMet 

0945-1015: Om rettigheter på opplæringsfeltet. Muligheter og begrensninger.
Aslak Syse, professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, UiO 

1015-1030: Pause

1030 –1100: Hvilke problemer skal rettsliggjøring i skolen løse?
Judit Novak, førsteamanuensis Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO med phd fra Universitet i Uppsala

1100-1130: Rettsliggjøringen og konsekvenser for lærerrollen.
Jorunn Møller, professor emerita, UiO og forfatter av boka «Retten i skolen»

Kommentarer ved Steffen Handal, til både Novak og Møller.

1130-1200: Rettigheter og de minst privilegerte
Eirik Gundersen, Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet 

1200-1300: Lunsj

Rett til fritt skolevalg – for hvem? Om meritokrati og ulikhet i Osloskolen.

1300-1320: Lik tilgang på gode karakterer?
Marianne Nordli Hansen, professor Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

1320-1340: Inntakssystem og sosial sammensetning på skoler – tilgjengelige virkemidler og internasjonale erfaringer.
Mikkel Gandil, førsteamanuensis ved Økonomisk Institutt, UiO

1345-1415: Hvem skal få velge først? Alternative inntaksmodeller.
Berit Lødding, forsker 2 ved NIFU og leder for Oslo Kommunes inntaksutvalg presenterer utvalgsmandatet og alternativene til dagens inntakssystem

1415-1430: Pause 

1430-1600: Panelsamtale om inntaksmodeller med Terje Wold, rektor ved Stovner videregående skole, Inga Marte Thorkildsen byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Mathilde Tybring-Gjedde Stortingsrepresentant for Høyre i utdannings- og forskningskomiteen, Kamzy Gunaratman, varaordfører for Arbeiderpartiet i Oslo.

Kontakt - administrative spørsmål

Laster inn ...