Hvordan skape sosialt inkluderende omstilling til lavutslippssamfunnet?

Velkommen til forskningssenteret Includes åpningsarrangement!

Om arrangementet

Vi har et akutt behov for klima- og miljøtiltak: hvordan sikrer vi at ulike grupper blir hørt, forstått og tatt hensyn til i utforming av løsninger?

Vi feirer etableringen av Include som forskningssenter - og ønsker alle velkommen!

Forskningssenteret Include skal frembringe kunnskap om hvordan vi kan realisere et sosialt rettferdig lavutslippssamfunn gjennom inkluderende prosesser og nære samarbeid mellom forskning og offentlig, privat og frivillig sektor.

Forskningspartnerne i senteret er UiO, CICERO, OsloMet, UiT, TØI, FNI og Durham University.

Se fullt program for lanseringen på UiOs nettsider