Hvordan kan vi styrke barnevernets arbeid med vold og overgrep?

NOVA ved OsloMet inviterer til lansering av ny rapport om barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep.

Rapporten bygger på et forskningsoppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep.

Studiens hovedformål har vært å undersøke hvordan barnevernstjenesten forstår og håndterer saker der det er mistanke om eller avdekket vold og overgrep, og hvordan barn og foreldre opplever barnevernstjenestens arbeid i slike saker.

Forskerne gir en rekke anbefalinger om hvordan arbeidet med vold og overgrep kan styrkes. Gjennom seminaret vil vi dykke inn i funnene og diskutere anbefalingene som presenteres i rapporten.

Målet er å styrke barnevernstjenestens arbeid med vold og overgrep gjennom å dele, lære og utvikle praksis basert på forskning.

Prosjektet er gjennomført av forskere ved NTNU, NKVTS og NOVA ved OsloMet og datamaterialet består av en spørreundersøkelse til landets barnevernstjenester, en case-studie i ni utvalgte barnevernstjenester og kvalitative intervjuer med 13 barn og 17 foreldre.

Arrangementet kan følges på nett (film.oslomet.no).

 • Program

  • 13:30 Dørene åpnes, lett servering
  • 14:00 Åpning ved møteleder
  • 14:05 Tove Bruusgaard, divisjonsdirektør i Bufdir
  • 14:15 Hovedfunn ved Anja Bredal, forsker, NOVA, OsloMet
  • 14:35 Kommentar fra forskerperspektiv ved Tina Feyling, familieterapeut og doktorgradsstipendiat, Tønsberg kommune og VID
  • 14:45 Kommentar fra et barnevernsperspektiv ved André Holm Thygesen, seksjonsleder/fagutvikler Stovner barnevernstjeneste
  • 14:55 Når foreldrene benekter vold. Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Alternativ til vold (ATV) Drammen og Drammen barneverntjeneste ved Heidi Rosland, psykolog, ATV Drammen
  • 15:05 Spørsmål og diskusjon
  • 15:30 Vel hjem

Kontakt

Laster inn ...