!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Kjøpere og selger på Bondens marked.

I samme matkammer: kortere vei fra jord til middagsbord

Hvordan kan vi knytte matprodusenter og forbrukere tettere sammen? Velkommen til seminar om utfordringer og løsninger i det norske matsystemet.

Mange av oss vil gjerne ha et større tilbud av fersk, lokal og miljøvennlig mat, men i en travel hverdag velger vi ofte de kjente merkevarene eller det som oppleves som billigst og mest lettvint.

Småskala produsenter vil gjerne selge mer av produktene sine både i dagligvarebutikkene og direkte til forbruker, men det er vanskelig både å få tilgang til butikkhyllene og å nå ut til forbrukerne gjennom alternative salgskanaler.

Det er mange grunner til å styrke kontakten mellom produsent og forbruker. Det kan bidra til et mer mangfold i matsystemet med positiv betydning for kosthold, miljø og økonomi. Det kan gi økt kunnskap om mat, styrket tillit og bedre økonomiske og sosiale betingelser for matprodusentene.

Men er lokal-, kortreist og direktesalg mer bærekraftig enn de ordinære matproduktene? Hvordan i så fall? Hva kan gjøres for å styrke produsentenes og forbrukernes stilling i matsystemet?

Forbruksforskningsinstituttet SIFO inviterer til seminar om disse spørsmålene. Utgangspunktet er det europeiske prosjektet Strenght2Food, som nå er avsluttet.

En av koordinatorene for Strength2Food, Dr. Barbara Tocco, vil oppsummere hovedresultatene i prosjektet. Hvordan fungerer kvalitetsmerkingen på mat, det vil si opprinnelsesmerkene og økologimerkene, for produsenter og forbrukere? Hvordan fungerer ulike ordninger og initiativer for direkte omsetning av mat i ulike deler av Europa?

Deretter vil Virginie Amilien, kulturforsker ved SIFO, formidle resultatene fra en dybdestudie av forbrukernes oppfatninger og bruk av matmerker. Hvilke forskjeller er det mellom hva folk sier, og hva de faktisk gjør i praksis?

Gunnar Vittersø ved SIFO vil ta for seg erfaringer fra ulike måter å organisere lokal distribusjon og omsetning på blant annet basert på to dybdestudier av fisk og landbruksprodukter i Norge. Hva er de største utfordringene for å styrke direkteomsetning sett fra produksjons- og forbruksperspektiv?

Program

10.00-12.00: Mot mer bærekraftige matsystemer i Norge: Hva kan vi lære av Strength2Food-prosjektet? Innlegg fra

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Hva er de viktigste utfordringene for å knytte produksjon og forbruk tettere sammen? Hvordan kan de ulike delene av matsystemet spille på lag?

Innlegg fra praktikere, bransje, organisasjoner, forvaltning og politiske myndigheter:

14.00-15.00: Plenumsdiskusjon med oppsummering av prioriterte temaer som innspill til oppfølgingsseminar i 2023.

Om prosjektet

Prosjektet Strength2Food har sett nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk med hensyn til lokal produksjon og forbruk av mat. 

Illustrasjonsbilde: Tore Berntsen, fra nettsiden til Bondens marked.

Faktaark

Prosjektet har laget fire faktaark med tanke på et norsk publikum. Last ned faktaarkene her!

  1. Strength2Food oppsummert (oda.oslomet.no)
  2. Matmerker og forbrukernes matvalg (oda.oslomet.no)
  3. Styrket bærekraft gjennom kortreist, lokal mat (oda.oslomet.no)
  4. Styrke samarbeid for et mer bærekraftig matsystem (oda.oslomet.no)

Kontakt

Laster inn ...

Les om forskningen fra prosjektet

mathandel på Bondens marked, produsent gir papirposer med grønnsaker til to kunder
Motiverende å støtte lokal matproduksjon

Hvor bærekraftig er lokal handel av mat, gjerne direkte fra produsent? Bærekraften er til stede på litt uventede måter, viser det seg.

familie samlet rundt et middagsbord
Eksperimentelle kjøkkenstudier fra hele Europa

Hvordan oppfatter europeiske forbrukere kvaliteten på maten de spiser? Bli med inn i over 40 husholdninger i syv europeiske land.