Eldre mann jobber med fysioterapeut. Holder i strikk.

Implementering av forskning i praksis – må det ta 17 år?

Det blir ofte sagt at det, i gjennomsnitt, tar 17 år før resultater fra forskning omsettes til klinisk praksis. Hvorvidt dette er lang eller kort tid er imidlertid avhengig av mange faktorer, der i blant sikkerhet og effektivitet. Implementeringsforskning retter sitt fokus mot endringsarbeid, og ser ikke bare på hva som skal gjøres, men også på hvordan endringsarbeidet skal gjøres.

Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) har gleden av å invitere til pizza-seminar med tre renommerte foredragsholdere på dette aktuelle temaet.

Program

15:00.15:30

Pizza og mingling

15:30-15.55   

Implementeringsforskning – fra kunnskap til praksis

v/ Signe Flottorp, forskningssjef Folkehelseinstituttet

15:55-16:20   

Fallforebygging for eldre – resultater og erfaringer fra et praksisnært forskningsprosjekt

v/ Maria Bjerk, stipendiat Institutt for fysioterapi ved OsloMet

16:20-16:45   

Fra forskning til praksis – Kunnskapsbasert fysioterapi

v/ Kristine Bjorheim Bøe Fysioterapeut, Spesialist i Fysioterapi for eldre MNFF

Om foredragsholderne

  • Signe Flottorp

    Flottorp er forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, professor II ved Universitetet i Oslo og  tidligere allmennlege. Hun har drevet med implementeringsforskning i mange år og er blant annet Associate Editor i tidsskriftet Implementation Science og i EPOC i Cochrane.

  • Maria Bjerk

    Bjerk er stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet. Hun er fysioterapeut med master innen nevrologisk rehabilitering. Som ph.d.-prosjekt innførte og evaluerte hun et evidensbasert fallforebyggingsprogram for eldre med hjemmetjenester.

  • Kristine Bjorheim Bøe

    Bøe er leder for terapiavdelingen og dagsenteret ved Grefsenhjemmet.