!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Eldre mann jobber med fysioterapeut. Holder i strikk.

Fra forskning til praksis – hvorfor tar det så lang tid?

Hvorfor tar det så lang tid å omsette forskning til klinisk praksis? Dette er tema for neste seminar i regi av Norsk selskap for aldersforskning.

Det blir ofte sagt at det i gjennomsnitt tar 17 år før resultater fra forskning omsettes til klinisk praksis. Det kan være mange årsaker til dette – blant annet hensynet til sikkerhet og effektivitet. Implementeringsforskning retter sitt fokus mot endringsarbeid, og ser ikke bare på hva som skal gjøres, men også hvordan det skal gjøres i praksis. 

Norsk Selskap for Aldersforskning (NSA) har gleden av å invitere til frokostseminar om dette temaet med tre av våre fremste foredragsholdere på feltet. Frist for påmelding er 10. juni

Program

08:00-08:30

Frokost og mingling

08:30-08.55   

Implementeringsforskning – fra kunnskap til praksis

v/ Signe Flottorp, forskningssjef Folkehelseinstituttet

08:55-09:20   

Fallforebygging for eldre – resultater og erfaringer fra et praksisnært forskningsprosjekt

v/ Maria Bjerk, stipendiat Institutt for fysioterapi ved OsloMet

09:20-09:45   

Fra forskning til praksis – Kunnskapsbasert fysioterapi

v/ Kristine Bjorheim Bøe Fysioterapeut, Spesialist i Fysioterapi for eldre MNFF

Om foredragsholderne

  • Signe Flottorp

    Flottorp er forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, professor II ved Universitetet i Oslo og  tidligere allmennlege. Hun har drevet med implementeringsforskning i mange år og er blant annet Associate Editor i tidsskriftet Implementation Science og i EPOC i Cochrane.

  • Maria Bjerk

    Bjerk er stipendiat ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet. Hun er fysioterapeut med master innen nevrologisk rehabilitering. Som ph.d.-prosjekt innførte og evaluerte hun et evidensbasert fallforebyggingsprogram for eldre med hjemmetjenester.

  • Kristine Bjorheim Bøe

    Bøe er leder for terapiavdelingen og dagsenteret ved Grefsenhjemmet.