Vi ser studentene bakfra i et klasserom der de sitter og ser på et gigamap på en skjerm. På veggen ved siden av er det hengt opp et annet gigamap.

Informasjonsmøte om etterutdanning i praksisorientert systemisk design

Velkommen til infomøte om kurs i systemisk design og bærekraft.

Vil du lære å designe for og i komplekse sammenhenger?

Institutt for produktdesign tilbyr våren 2023 etterutdanning i praksisorientert systemisk design. På informasjonmøtet får du innsikt i kursinnhold, arbeidsform og hva dette kurset kan gi deg av verktøy og ny kunnskap i ditt arbeid.

På kurset blir du introdusert for systemiske designmetoder for økt forståelse av systemtenkning som grunnlag for design av tjenester og produkter. Kurset passer for deg med erfaring som tjenesteutvikler, leder og designer fra det private næringsliv eller offentlig forvaltning.  

Kurset gir en mulighet for samarbeid på tvers av fag og sektorer, gjennom anvendelse av metoder for systemkartlegging, kommunikasjon og intervensjoner for endring. Dette gir også et godt grunnlag for bærekraftig strategiarbeid.   

Program for møtet: 

Kl. 15:00-15:40: Kurslederne ved førsteamanuensis Kristin Støren Wigum og professor Tore Gulden vil gi deg en innføring i hva etterutdanningen går ut på og hvordan kurset er lagt opp.  

15:40-16:00: Spørsmål og svar. 

Informasjonsmøtet foregår digitalt på Zoom. Etter at du har registrert deg, vil du motta en bekreftelsesepost som inneholder Zoom-lenken til informasjonsmøtet. 

Mer informasjon om etterutdanning i praksis-orientert systemisk design.