Trappeoppgang med gule trapper og sort gelender i Pilestredet 32 sett ovenfra.

Infomøte om master i estetiske fag og PPU

Kunne du tenke deg å studere videre innen estetiske fag? Velkommen til informasjonsmøte om master i estetiske fag og PPU i design, kunst og håndverk og PPU i drama- og teaterkommunikasjon.

Informasjonsmøtet er ment for deg som vurderer å søke master eller PPU og gir informasjon om studieprogrammene og om de ulike studieretningene.

Informasjonsmøtet er lagt opp som et webinar for både nåværende studenter og eksterne søkere. På webinaret vil man kun se de som skal legge frem informasjonen. Vi håper informasjonsmøtet kan gi tydelige svar på hva studiene inneholder og hvilken verdi det har med videre utdanning innen de estetiske fagene. Vi vil begynne webinaret med å informere om master i estetiske fag og komme med informasjon om PPU ca. kl. 13.10. Velkommen!

Master i estetiske fag har fire studieretninger:

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU):