!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Illustrasjonsbilde: arbeidskollegaer, yngre ansatt og stolt mentor. Foto: Colourbox

Rapportlansering: Arbeidsinkludering og mentor - Inkluderingskompetanse gjennom samskaping

Samskaping om arbeidsinkludering utvikler inkluderingskompetanse både i NAV og i virksomhetene. NAV-veiledere og mentorer i bedrifter kan samarbeide om arbeidsinkludering av brukere med store bistandsbehov.

Seminaret arrangeres i samarbeid med NAV FoU.

Program

Inkluderingskompetanse gjennom samarbeid

Rapporten handler om hvordan NAV utvikler inkluderingskompetanse gjennom samarbeid med mentorer på arbeidsplasser der arbeidstakerne har store støttebehov. I et utvalg saker samarbeider NAV-veileder tett med mentor om kandidatoppfølging. Tilnærmingen krever prioriterte tidsressurser og et tilstrekkelig antall NAV-veiledere, slik at disse kan utgjøre et fagfellesskap som utvikler og forbedrer praksis. 

Samarbeidet mellom NAV-veileder og mentor bidrar til å overføre kunnskap om brukeren til arbeidsplassen, utvikling av tillit, mer fleksibel innsats og tettere kobling mellom støtteapparatet og arbeidslivet. Tilnærmingen representerer en proaktiv bruk av mentortiltaket, der NAV-veilederen går inn med den innsatsen som trengs der og da, både overfor mentor og bruker. 

Samarbeidet med NAV bidrar til at arbeidsgiver og mentor får innsikt i hva mentorrollen dreier seg om, og mentor blir tryggere i oppfølgingen av kandidaten. Tett kontakt med mentor gir NAV økt kunnskap om arbeidsplassens støttebehov ved arbeidsinkludering. Modellen letter samhandlingen mellom ansatte i NAV og involverer bredere deler av NAV i utvikling av inkluderingskompetanse.

Kontaktperson

    Laster inn ...

    Øystein Spjelkavik har også skrevet innlegget "Arbeidsinkludering: Hybridmodell førte til samskaping" (memu.no).