!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Photo by Verne Ho on Unsplash

Svarer ikke helse- og sosialutdanninger på tjenestenes behov?

Forskningsprosjektet «INLOG» om relasjonen mellom utdanningssystemet og arbeidsorganisasjonene i helse- og velferdsfeltet har utforsket slike svar og drøftet forskningen med et refleksjonspanel bestående av både brukere, arbeidsgivere, studenter og undervisere. Vi ønsker velkommen til innlegg og diskusjon om dette på OsloMet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men krever påmelding grunnet matservering.
Lenken til påmelding finner du øverst på siden, påmeldingsfrist 20.11.19. Velkommen!

Program

12:00-12:30 Åpning
Oddgeir Osland, leder for Senter for profesjonsstudier (SPS)
Tone Alm Andreassen, prosjektleder (SPS)

12:30-14:00 Del 1 Virkemidler for å samfunnsrette utdanningene – noen funn fra forskningen

Bidrar sterkere sammenheng mellom praksis og undervisning en bro mellom utdanning og arbeidsliv? 
Jorunn Vindegg og Jens-Christian Smeby
Kommentator: Eline Wroldsen, OsloMet alumni i sykepleie

Hva slags bilde av arbeidslivet får studentene fra litteratur i sosialfagspensumet?
Knut Fossestøl
Kommentator: Liv Elise Hammer, OsloMet alumni i sosialt arbeid

Hva brukere mener er god hjelp og kvalifiserte hjelpere?
Sidsel Natland
Kommentator: Cecilie Haga, fagpolitisk rådgiver i Unge funksjonshemmede

Engasjement og samfunnsansvar – moderne profesjonalisme? 
Håvard Brede Aven 
Kommentator: Ann Kristin Tveøy, avdelingsleder NAV Nordstrand sosial, Oslo kommune    

Hva skjer når samfunnet rundt gis anledning til å påvirke helse- og sosialutdanningene?
Tanja Haraldsdottir Nordberg
Kommentator: Tania Andrea Chodkowski, OsloMet alumni i sykepleie

14:00-12:30 Pause med forfriskninger

1430-1530 Del 2 Brukermedvirkning i kunnskapsutvikling og tjenesteutvikling– hvis det er et svar, hvordan kan det gjøres?

Brukernes perspektiver bør informere tjenester, utdanning og forskning. Det er et svar på ønsket om å forbedre tjenesteytingen, læringen og kunnskapsutviklingen. I prosjektet har vi prøvd ut en dialogmetode for å involvere brukere i tjenesteutvikling og bidra til læring for tjenester og fagfolk. Metoden var både en måte for å løfte brukerstemmene inn i tjenestene, en metode for å skape læring og utvikling i arbeidslivet, og en metode som tok i bruk de særlige fortrinnene som mennesker med personlig brukererfaring kan ha i det å involvere brukerne. For forskningen var det også en metode for å innhente brukernes erfaringer med tjenestepraksis og fagfolks kompetanse og kvaliteter.

I denne delen av programmet forteller brukere, fagfolk og prosjektmedarbeider om sine erfaringer. Det blir anledning til spørsmål fra seminardeltakerne. Samtaler rundt småbord

Etter det offisielle programmet blir det anledning til nærmere diskusjoner med prosjektmedarbeidere og medlemmer i refleksjonspanelet.

 

Forskningsprosjektet INLOG

INLOG er et forskningsprosjekt på OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført i et samarbeid mellom Senter for profesjonsstudier, Fakultet for samfunnsvitenskap og Arbeidsforskningsinstituttet med finansiering fra Norges forskningsråd.
Les mer om INLOG

Senter for profesjonsstudier

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner. I år fyller vi 20 år!

Les mer om Senter for profesjonsstudier

"Glass building" photo by Verne Ho on Unsplash  ©

 

Kontakt

Laster inn ...