!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Utsiden av Pilestredet campus.

INTEGRATE-konferansen 2022: Samhandling om arbeidsinkludering. Samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer

Velkommen til en konferanse i regi av kjerneforskningsmiljøet INTEGRATE, et samarbeid mellom OsloMet og Høgskolen i Innlandet.

Hvordan kan tjenestene samhandle seg imellom og med mennesker med sammensatte behov for å styrke deres jobbmuligheter? Hva kan arbeidsgivere og arbeidsplassene bidra med? Hvordan kan innovativ tenkning og samarbeid mellom forskere og praksisfelt bidra til bedre løsninger?

Vi inviterer alle som er engasjert i disse spørsmålene, fra helsetjenestene, arbeids- og velferdstjenestene, brukersiden og forskningsmiljøene til å bli presentert for en ny antologi, høre om INTEGRATEs forskning og praksisfeltets erfaringer, og om hvordan forskere i andre europeiske land håndterer samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer på området.

Konferansen vil strømmes digitalt her (film.oslomet.no).

Program

10.00: Åpning ved dekan ved OsloMet, Oddgeir Osland, og kunnskapsdirektør i NAV Yngvar Åsholt 

10.30: Den utfordrende integreringen: Samfunnsutfordringer og forskningsutfordringer i utvikling av helhetlige forløp mot arbeidslivsdeltakelse. Professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl ved OsloMet, innleder om forskningen i kjerneforskningsmiljøet INTEGRATE

11.30: Lunsj i foajeen

12.15: Lansering av antologien «Samhandling og inkludering i arbeidslivet» (cappelendamm.no)

13.45: Kaffepause

14.15: Vi inviterer aktører fra praksisfeltet til paneldebatt om Samhandling og inkludering i arbeidslivet. Debattdeltakerne reflekterer over bidragene i antologien fra ulike perspektiver:

Debattleder: Ingjerd Thon Hagaseth, NAV Innlandet og Høgskolen i Innlandet

15.15: Pause

15.30: Hvordan møter andre land samfunns- og forskningsutfordringene? To medlemmer av INTEGRATEs internasjonale ekspertpanel innleder om erfaringer fra Danmark og Nederland: 

16.45: Avsluttende ord ved professor Tone Alm Andreassen og professor Espen Dahl

17.00: Det blir anledning til mingling over litt fingermat

Om INTEGRATE

INTEGRATE er et nasjonalt kjernemiljø for å utvikle forskning og forskningskapasitet på hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for grupper som er marginaliserte i arbeidslivet.

INTEGRATE er utviklet i et samarbeid mellom Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) ved OsloMet og Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) (inn.no) ved Høgskolen i Innlandet, med egenfinansiering og støtte fra Norges forskningsråd.

Kontakt

Laster inn ...