!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

Foto: Sonja Balci / OsloMet

KAI-frokost: Fordommer i frontlinjen: diskriminerer NAV-veiledere innvandrere?

Finner vi diskriminering ved NAV-kontorene? Hvordan kan vi undersøke om det skjer diskriminering?

Stadig flere av brukerne ved NAV-kontorene har ikke vokst opp i Norge, og flere av dem som mottar ytelser blir møtt med krav om å oppføre seg på bestemte måter. På denne KAI-frokosten skal vi få innblikk i NAV-medarbeidernes tilbøyelighet til å gi trekk i ytelse (sanksjonere) når stønadsmottakere bryter aktivitetskrav. Om innvandrere blir behandlet annerledes enn brukere fra Norge, kan det være uttrykk for diskriminering.

Disse tre spørsmålene vil bli belyst på høstens fjerde KAI-frokost.

Innleder:

Silje Bringsrud Fekjær, professsor SPS, OsloMet

Kommentarer:

Maja Bjørgum, høgskolelektor, sosialfag, VID vitenskapelige høgskole