!
Arrangementet har utgått!

Dette arrangementet har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter arrangementsdato.

KAI-frokost: Er å få jobb og å beholde jobben to sider av samme sak?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

Det blir servert enkel frokost.

Under den første KAI-frokosten i 2019 har vi gleden av å ha forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet, Øystein Spjelkavik og forsker ved Folkehelseinstituttet Arnstein Mykletun, som innledere.

Arbeidsinkludering skal gjøre det mulig for mennesker med redusert funksjonsevne å være i arbeid. Dette handler både om de som sliter med å komme inn i arbeidslivet og de som står i fare for å falle ut. Samtidig vet vi at mange av de som kommer i jobb gjennom arbeidsinkludering faller ut igjen.

I denne KAI-frokosten ønsker vi å se nærmere på hvordan det å få fotfeste og det å stå i fare for å falle ut av arbeidslivet representerer ulike utfordringer.

KAI-frokosten er en møteplass for alle som er interessert i problemstillinger knyttet til inkludering i arbeidslivet. 

Arrangør: Kompetansesenter for arbeidsinkludering

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Anam Javaid:

    Laster inn ...