Bilde: Benjamin A. Ward

KAI-frokost: Utdanning som arbeidsinkludering – hvorfor er det viktig og hvorfor brukes det ikke mer?

I juni la Markussen-utvalget fram NOU’en «Lærekraftig utvikling». Like før kom artikkelen «Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge NAV-brukere».

Et perspektiv i NOU’en er at vi går fra et system der vi lærer først og jobber etterpå, til et system der vi lærer hele livet og jobber underveis. Hvilke konsekvenser kan dette få for dem som ikke har arbeid?

Utvalget argumenterer for å utvide mulighetene for at sykemeldte og dagpengemottakere skal kunne ta utdanning. Hvordan kan utdanning brukes som virkemiddel arbeidsinkluderingen? Hvordan brukes opplæringstiltakene ved NAV-kontorene og hvorfor blir de relativt lite brukt?

Innledere: