Kan vi måle fysisk arbeidsbelastning med registerdata?

Registerdataforum inviterer til lunsjmøte om måling av arbeidsbelastning med yrkeskoder.

Registerdata er en viktig kilde for forskning på norske arbeidsforhold og arbeidsliv. Forskningen begrenses imidlertid av manglende tilgang på såkalt «myke» variabler om arbeidsmiljø, som tradisjonelt hentes inn ved hjelp av spørreundersøkelser.

Tirsdag 24. mai kommer førsteamanuensis Åsmund Hermansen ved OsloMet til Registerdataforum for å presentere sitt arbeid med utforming og validering av et registerbasert mål for fysisk arbeidsbelastning. Målet betegnes som MJEI – Occupational Mechanical Job Exposure Index. 

Åsmund vil fortelle oss om:

Hermansen & Dahl har publisert en preprint av sitt arbeid med konstruksjon og validering som kan leses her: Constructing and Validating an Occupational Mechanical Job Exposure Index (MJEI) Based on Five Norwegian Nationwide Survey of Living Conditions on Work Environment (researchsquare.com).

Vi oppfordrer til spørsmål og diskusjon i etterkant av presentasjonen. Du kan enten delta fysisk eller via Teams. Meld deg på, så vet vi hvor mange som kommer både fysisk og digitalt. Ta med egen lunsj, vi serverer kaffe til de som kommer til Pilestredet. 

Registerdataforum er et forum for forskere som jobber med eller ønsker å jobbe med registerdata.

Kontakt

Laster inn ...