Tegning av et bånd med ruter i ulike farger.

KDA-konferansen 2022

Bli med på KDA-konferansen 2022! Gratis konferanse for deg som er lærer i kunst, design, arkitektur og håndverk i videregående skole.

Informasjon om programmet kommer i begynnelsen av oktober og vil oppdateres forløpende.

NB! Det vil bli gjort video-opptak av konferansen. 

Konferansen arrangeres av Kunst og design i skolen, Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMet - Storbyuniversitetet.