Detalj fra en mønstret keramikkskulptur i ulike farger. Verket er laget av faglærerstudentene Katja Nielsen og Gina Therese Stene.

KDA-konferansen 2023

Konferanse for deg som er lærer i kunst, design, arkitektur og håndverk i videregående skole.

Bli med på KDA-konferansen på OsloMet.

Tema for årets konferanse er: Inspirasjon, opplevelse og innlevelse.

Konferansen arrangeres av OsloMet, Kunst og design i skolen og Universitetet i Sørøst-Norge.

Påmelding åpner i september. Mer informasjon om programmet vil komme når det nærmer seg konferansen. 

Konferansen starter kl. 09:30 og det vil være registrering og kaffe fra kl. 08:30-09:30.

Bildet viser et studentarbeid. Det er laget av Katja Nielsen og Gina Therese Stene, og er en del av bachelorprosjektet deres på faglærerutdanning i design, kunst og håndverk.

Velkommen!