English version
Klimaprotest. Foto: Garry Knight.

Klimajournalistikk til ungdommen

Institutt for Journalistikk og Mediefag gjennom forskningsgruppen Media, Miljø og samfunn er stolte av å være vertskap for en internasjonal nettbasert konferanse om hvordan man kan engasjere unge mennesker ved å forbedre klimajournalistikk.

Forskningsgruppen er partner i Media Climate-nettverket, som vil presentere funn fra intervjuene deres med ledende streikere/ungdomsaktivister i mer enn 20 land.

Konferansen er åpen for akademikere som forsker på klimajournalistikk, journalister og redaktører som forsøker å "snu ting" for klimajournalistikk, samt engasjert ungdom.

I vårt Call for Papers søker vi vitenskapelige artikler, spesielt om utvikling av klimajournalistikk og/eller journalistikk eller kommunikasjon rundt ungdoms engasjement i klimakrisen. Vi ønsker også velkommen journalister, både frilansere, redaksjoner og samarbeidsprosjekter, som vil presentere og diskutere konkrete eksempler og nye veier eller eksperimenter med klimajournalistikken.

Per i dag planlegger vi en webbasert konferanse. Dette både på grunn av COVID 19, men også på grunn av klimakrisa. Vi må finne nye måter å kommunisere og å samarbeide uten nødvendigvis å fly på kryss og tvers. Vi vil likevel følge nøye med på utviklingen og vurdere muligheten for å ha deler av konferansen med et fysisk møtepunkt på OsloMet.

Call for papers

Les mer om dette på den engelske siden. Lenke finner du lengre oppe til venstre. 

Arrangementkomité

Konferansen arrangeres av Ingerid Salvesen, Dagny Stuedahl, Anne Hege Simonsen, Ingrid Fadnes, Andreas Ytterstad, Elisabeth Eide, Marianne Takle og James Painter (reutersinstitute.politics.ox.ac) sammen med Media Climate Network (mediaclimate.net).

Spørsmål?

    Laster inn ...