Kunst- og håndverkskonferansen 2020

Velkommen til Kunst- og håndverkskonferansen 2020!

Konferansen er særlig aktuell for lærere i kunst og håndverk i grunnskolen.

Mer informasjon og program blir lagt ut fortløpende.