En gruppe mennesker står på to rader overfor hverandre og snakker sammen to og to.

Kommunikasjonsseminar

Alle som jobber med folk må vite hvordan man kommuniserer. Hvordan skal vi kommunisere for å forstå og bli forstått?

Kommunikasjon er et sentralt bindeledd for de fleste prosesser i alle menneskemøter. Kommunikasjon kan være utfall, intervensjon, moderator eller evalueringsmetode.

I to timer skal vi utforske hvordan kommunikasjon skal forstås og hvordan kommunikasjon påvirker oss psykisk og fysisk.

Vi starter med litt teori før vi går i grupper og utforsker hvordan kommunikasjonen du gjør i din hverdag virker på de som møter deg.

Seminaret er for deg som jobber med barn og unge gjennom barnevern, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjenesten eller andre helsetjenester som fysioterapi, ergoterapi eller sosionom.

Seminaret passer også for alle som jobber med unge voksne, voksne og eldre i bydelen. Det betyr at seminaret vil passe for ansatte i NAV, sykehjemsetaten, tolketjenesten eller på biblioteket.

Alle som gjennom en dag kommuniserer, er invitert!

Mer om prosjektet OsloMet Holmlia.

Program

Kaffe og te serveres fra kl. 12.30.

13.00: Hvordan skal vi forstå kommunikasjon? Ved professor Jürgen Kasper, OsloMet

13.30: Kunsten å kommunisere. Ved førsteamanuensis Victoria Telle Hjellset, OsloMet

14.00: Undervisningsfilmer med kommunikasjon som tema. Eksempler på godt – og vondt?

14.15: Med skoene på. Hva virker i hverdagen?

14.45: Oppsummering.

Foto: Lukasz Maznica/Unsplash.

  • Om innlederne

    Jürgen Kasper er professor i helsekommunikasjon ved OsloMet, han er psykolog og psykoterapeut fra Tyskland. Gjennom en årrekke har Jürgen jobbet med å analyser og forstå kommunikasjon, og han er hjerne bak innføringen av Samvalg i Norge (samvalg.no), i tillegg er han leder for forskningsgruppen i Helsekommunikasjon ved OsloMet.

    Victoria Telle Hjellset er førsteamanuensis i helsefremmende og forebyggende arbeid. Hun har bakgrunn fra idretten, og har jobbet på Søndre Nordstrand i 12 år med ulike prosjekter knyttet til forebygging av type 2 diabetes hos innvandrer kvinner. Victoria har særlig fokus på hvordan kommunikasjon påvirker oss fysisk og psykologisk.

Kontakt

Laster inn ...