English version

Norwegian Forum for English for Academic Purposes, 2022: Beginnings

Temaet for årets konferanse er "Beginnings".

Norwegian Forum for English for Academic Purposes (NFEAP) er en årlig konferanse om språk i høyere utdanning og forskning, akademisk skriving  og English for Academic Purposes. 

Påmeldingsfrist: 20. mai 2022. Informasjon om registrering og programmet (uni.oslomet.no).