Avlyst: KORG-dagene 2020: En kunnskapsorganisasjon for 2020-tallet

Kunnskapsorganisasjonsdagene (KORG-dagene) er en konferanse for bibliotekarer, arkivarer og andre som jobber med eller bare synest det er gøy å drive med kunnskapsorganisasjon. Konferansen holdes i Oslo og har aktuelle bidrag fra inn- og utland.

Arragementet er avlyst.

Beredskapsledelsen på OsloMet har besluttet at alle arrangementer som ikke er strengt nødvendige, skal utsettes. Dette er for å forebygge smitte av koronaviruset, og for å prioritere ressursene på OsloMet. Vi har derfor valgt å utsette dette arrangementet, og vil komme tilbake med ny dato etter hvert. Les mer på ansatt.oslomet.no

Nok en gang har Nasjonalbiblioteket startet arbeidet med en strategi der det skal gjøres store valg om metadata. Årets kunnskapsorganisasjonsdager har derfor fokus på dette. Vi løfter blikket mot andre lands strategier, dykker ned i emneord, og henter nye blikk på forskningsdata.

KORG-dagene har fulgt utviklingen av lenkede data gjennom mange år. I år presentes noen interessante prosjekter der lenkede data brukes.  Og vi går tett på formidling der metadata er et sentralt premiss for hva og hvordan vi kan formidle litteratur fra samlingen.

KORG-dagene er en konferanse for bibliotekarer, arkivarer og alle andre som jobber med eller bare synes det er gøy å bedrive kunnskapsorganisasjon. Årets program vil som vanlig tilby rikelig med faglige påfyll fra både inn- og utland.

Program for KORG-dagene 2020

 • Torsdag 4. juni

  09.00 - 09.45: Registering og kaffe

  09.45 - 09.50: Velkommen
  09.50-11.00: Foundations for the future : The British Library’s Collection Metadata Strategy: 2019-2023

  Alan Danskin, Collection Metadata Standards Manager, The British Library

  11.00-11.30: Metadatabrønn, katalogdata og emneord – hvilke løsninger vil Nasjonalbiblioteket komme med? Status nå

  Hilde Høgås, Nasjonalbiblioteket

  11.30-12.30: Lunsj

  12.30-13.00: Emneord i poster fra Biblioteksentralen og Bokbasen – resultat fra en undersøkelse

  Marit Kristine Ådland, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

  13.00-13.30: Å leve med «et konglomerat» av emneord

  Kristine Mesgrahl, Nordre Follo bibliotek

  13.30-14.30: Strategi og planer for emnedata ved UBO

  Unni Knutsen, HumSam-biblioteket ved Universitetet i Oslo

  14.30-15.00: Kaffe

  15.00-15.30: Gjenfinning og gjenbruk av forskningsdata – ei praktisk innføring i FAIR-prinsippa

  Philipp Conzett, Universitetsbiblioteket i Tromsø

  15.30-16.00: Forskningsdatatjenester og UH-bibliotek: Hva er status og planer? Hvordan møte forskernes behov? 

  Karin Rydving, Universitetsbiblioteket i Bergen

 • Fredag 5. juni

  08.30-09.00: Registrering og kaffe

  09.00-10.15: Navn kommer

  10.15-10.45: Kaffe

  10.45-11.30: Share-VDE - Data modeling in and beyond BIBFRAME

  Tiziana Possemato, @Cult – Casalini Libri

  11.30-12.00: Indekseringsspråk som lenkede data, erfaringer med Skosmos og Wikibase

  Dan Michael Heggø, Biblioteksentralen

  12.00-13.00: Lunsj

  13.00-13.30: Individuelle forskjeller mellom taggere 

  Jannica Heinström, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

  13.30-14.00: Nye metadata til støtte for litteraturformidling

  Elise Conradi, Biblioteksentralen 

  14.00-14.30: Kartlegging av instapoesi ved hjelp av digitale metoder

  Camilla Holm, Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag, OsloMet

  14.30-15.00: Kaffe

  15.00-15.30: Hvordan vite hvem som sa hva? Digital humaniora og NB digital

  Lars G. Johnsen, Språkbanken ved Nasjonalbiblioteket

  15.30-16.00: Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk

  Helene Uri, språkforsker